Blog: vastgoedinfo

Bij vastgoed verkopen of verhuren komt vaak héél wat kijken. Er komen steeds weer nieuwe wettelijke verplichtingen bij en er zijn ook veel fiscale en juridische aspecten waar je voortdurend rekening mee moet houden. Maar daarnaast zijn er ook gewoon veel praktische bezorgdheden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er bij alle partijen (koper en verkoper maar ook huurder en verhuurder) voortdurend nieuwe vragen rijzen?

In deze blog trachten we antwoorden te formuleren op een aantal veel gestelde vastgoed vragen. Op regelmatige tijdstippen zullen we een nieuwe vastgoed vraag toevoegen aan deze blog en uiteraard ook beantwoorden.

Als u zelf met een vraag zit, mag u ons deze gerust stellen via hello@kasperkent.be .

Wanneer kan ik mijn huis verkopen onder het btw-stelsel?

Ik verkoop mijn woning. Kan ik de btw recupereren?
Dat de Belg met een baksteen in de maag geboren wordt, bewijst een studie van Eurostat uit 2013, waarin woningbezit tussen de verschillende nationaliteiten in Europa vergeleken werd. Van de Belgische autochtone bevolking in de leeftijdscategorie tussen 20 en 64 jaar woont liefst 75,5% in een huis dat hij of zij zelf bezit. De vastgoedmarkt in België is dus voortdurend in beweging. Een veelgestelde vraag is dan ook hoe het zit met de btw-wetgeving. Kan er btw gerecupereerd worden bij het verkopen van een woning?

Enkel nieuwe woningen
Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan het verkopen van een huis onder het btw-stelsel:

De woning moet nieuw zijn
Een nieuw huis is een huis dat wordt geleverd uiterlijk op 31 december van het tweede jaar, volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of inbezitneming. Voorbeeld: als een huis voor het eerst in gebruik werd genomen op 15 maart 2013, blijft het nieuw tot 31 december 2015. Een ingrijpende verbouwing van een bestaand huis kan dat gebouw ook als ‘nieuw’ kwalificeren. Je hebt zelf het gebouw verworven met toepassing van btw. Dit is dus zeker van toepassing als je het gebouw door een aannemer hebt laten bouwen.

In welk seizoen verkoop je best je huis?

Je denkt erover om je huis te verkopen, maar je vraagt je af of je dat nú moet doen, of dat je beter nog even kan wachten. Is er zoiets als een beste seizoen om je huis te verkopen?

Vraag en aanbod
Net zoals alles wat je wilt verkopen, is een huis verkopen een kwestie van vraag en aanbod. Dat betekent dat jij je woning te koop moet zetten als er de meeste vraag is op de vastgoed markt. Dat klinkt logisch? Maar wanneer is dat dan?


 

Minst gunstige periode om huis te verkopen
Laten we eerst eens kijken welke periode níet zo gunstig is om je huis te verkopen. Rond de kerst – en feestdagen worden er minder woningen verkocht. Mensen zijn met hun hoofd al bij de feestdagen en stellen de beslissing liever uit tot na nieuwjaar. Ook het putteke van de zomer (15 juli – 15 augustus) is een iets stillere periode: mensen gaan of zijn op vakantie, of het is te warm om je druk te maken over hypotheken, verhuizen, etc … .

Deze attesten heb je nodig om je huis te verkopen

Op het moment dat je je huis te koop wil stellen, moet je een aantal attesten hebben en dient er in jouw advertentie bepaalde informatie verplicht vermeld te worden. Op die manier zijn mogelijk kopers beter geïnformeerd over het huis dat je verkoopt.

Elektriciteitsattest
Dit is een attest opgemaakt na een keuring van jouw elektrische installatie dat aangeeft of jouw installatie al dan niet aan de normen van het AREI voldoet. In principe maakt het niet uit of het attest positief of negatief is. Zolang er maar een attest aanwezig is en de koper  weet wat de toestand is van de elektrische installatie. Indien het keuringsattest negatief is, zal de koper nadat de akte verleden is het nodige moeten doen om de elektrische installatie in orde te stellen.

Lees verder ...